Virzīšanas sociālajos tīklos

Jūsu potenciālā auditorija kļūs par reāliem klientiem!

Sīkāk
Garantija

Darbs rezultātam, izvirzīto mērķu garantēta sasniegšana.

Risinājumi

Nestandarta pieejas lielākai auditorijas aptverei.

Produkts

Jebkura produkcijas un pakalpojumu tipa efektīvā virzīšana.

Ģeogrāfija

Darbs ar auditoriju, vadoties pēc demogrāfiskiem un ģeogrāfiskiem datiem.